Design thinking

Stappen om een design thinking sessie te organiseren in je organisatie

Bij een design thinking workshop draait het erom dat de deelnemers leren wat nodig is om succesvol en snel te innoveren. Tijdens de workshop ga je aan de slag met meerdere technieken waardoor je de kracht ervaart van itereren en experimenteren. De sessie resulteert vaak in mooie oplossingen voor de meest complexe problemen. Laat jouw organisatie zich onderscheiden van de rest! Dit klinkt allemaal erg interessant. Maar hoe organiseer je nou een design thinking sessie binnen jouw organisatie? We hebben een aantal stappen voor je op een rijtje gezet. 

Stap 1: Verkennen van het vraagstuk 

Deze stap lijkt bijna overbodig om te benoemen, maar begin bij het begrijpen van het oorspronkelijke vraagstuk. Zonder een concreet probleem te hebben geformuleerd om op te lossen en een opdracht kun je niet van start gaan. Start gezamenlijk met de probleemeigenaar en andere directe betrokkenen met een start design thinking sessie. Het is belangrijk om in deze sessie een aantal vragen duidelijk te krijgen. Hoe is het probleem in eerste instantie ontstaan? Wat maakt het probleem lastig op te lossen? En wat is er al ondernomen op het probleem op te lossen. Daarnaast breng je het stakeholderveld in kaart. Bepaal welke stakeholders worden meegenomen in het vervolgtraject van de sessie. 

Stap 2: Verzamel verschillende inzichten

In deze stap staan de stakeholders centraal in het ontwerpproces. Het doel is dat je door het empathische onderzoek de stakeholders echt leert begrijpen. Dit kan worden gedaan met behulp van interviews, observaties en focusgroepen. De kunst is om in de leefwereld te stappen van de stakeholders. Het is hierbij belangrijk dat je niet alleen toetst hoe hij of zij tegenover het vraagstuk aankijkt. Je moet jij een bredere inkijk krijgen in iemands leven. Elke interview of andere vorm van informatie verzamelen leg je vast in een data-download. Dit is een tool die informatie inzichtelijk en visueel vastlegt. Denk aan thema’s, quotes en de belangrijkste inzichten. 

Stap 3: Analyse van inzichten 

Nadat het onderzoek is afgerond ga je aan de slag met het maken van een analyse. Dit betreft alle opgehaalde inzichten die zijn vergaard. Vervolgens is het belangrijk dat er zoveel mogelijk ideeën worden gegenereerd. Dit is een stap waar alle deelnemers aan mee kunnen doen. Het is ook belangrijk om out of the box te denken. Maak daarom ruimte vrij voor zelfs de meest bijzondere, bizarre of misschien wel belachelijke ideeën. Ook het meest vreemde idee telt in deze stap! Verzamel zoveel mogelijk input voor de volgende stap in het proces. 

Stap 4: Testen van idee 

Uit alle verzamelde ideeën kies je de beste uit en ontwikkel je een prototype. Het prototype wordt vervolgens getest in de praktijk. Het doel is om te testen of de gekozen ideeën ook daadwerkelijk kansrijk zijn. Voorkom dat je te veel vasthoudt aan een uitstekende presentatie en visuals. Door niet te lang te werken aan één idee kun je meerdere prototypes maken. Houd hierbij altijd in je achterhoofd wat het doel is van de test.

Informatie