Vluchtroute bordje

4 tips om de duurzaamheid en veiligheid te vergroten op het werk

Tegenwoordig is het voor bedrijven onmisbaar om maatregelen te nemen op gebied van duurzaamheid en veiligheid. Door te investeren in duurzaamheid en veiligheid kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een betere leef- en werkomgeving, maar ook de productiviteit en het welzijn van werknemers beschermen. In dit artikel delen we vier tips om de duurzaamheid en veiligheid op het werk te vergroten. 

Investeer in een MVK opleiding

Door risico’s op de werkvloer te kunnen identificeren en te controleren is het belangrijk dat er in ieder bedrijf een werknemer is met een MVK opleiding (Middelbare Veiligheidskunde). Door medewerkers op te leiden tot MVK’ers kunnen bedrijven hun veiligheidsniveau aanzienlijk verhogen. Een mvk opleiding leert werknemers onder andere hoe ze een risicoanalyse kunnen uitvoeren, ongevallen kunnen voorkomen en veiligheidsprocedures kunnen implementeren. Het hebben van gekwalificeerd personeel op het gebied van veiligheid is erg belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden.

Stimuleer een EP opleiding

Naast het hebben van MVK medewerkers kan het ook belangrijk zijn om medewerkers op te leiden tot EP-adviseurs. EP staat voor Energie Prestatie. Tijdens een EP opleiding leer je meer over het meten en analyseren van de energieprestaties van gebouwen, en leer je hoe je deze gebouwen kunt beoordelen met het bijpassende energielabel. Er zijn steeds meer bedrijven die zich inzetten voor verantwoord energiegebruik, die ook streven naar het behalen van een passend energielabel voor hun onderneming.

Implementeer een duurzaamheidsbeleid

Een andere goede manier om duurzaamheid en veiligheid te vergroten in een bedrijf is door een duurzaamheidsbeleid te implementeren. Een duurzaamheidsbeleid omvat richtlijnen en doelstellingen met betrekking tot het verminderen van de ecologische impact en het beschermen van de veiligheid van werknemers. Dit beleid kan onder andere betrekking hebben op het verminderen van afval, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het promoten van een gezonde werkomgeving en het naleven van veiligheidsvoorschriften. Door een duurzaamheidsbeleid te formuleren en te implementeren, kunnen bedrijven een duidelijk kader bieden waarbinnen duurzaamheids- en veiligheidsinitiatieven kunnen worden uitgevoerd.

Betrek medewerkers bij duurzaamheids- en veiligheid inspanningen

Werknemers spelen een belangrijke rol bij het creëren van een duurzame en veilige werkomgeving. Het is dan ook daarom dat de werknemers betrokken moeten zijn bij het maken van beslissingen. Werknemers kunnen waardevolle inzichten en ideeën hebben over hoe duurzaamheid en veiligheid kunnen worden verbeterd. Het organiseren van brainstormsessies, het opzetten van suggestieboxen en het creëren van een open communicatiecultuur zijn enkele manieren om medewerkers te betrekken. Door medewerkers te betrekken bij het besluitvormingsproces en hen verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van duurzaamheids- en veiligheidsinitiatieven, zal de betrokkenheid en motivatie worden vergroot.

Informatie