Hoogte bruto minimumloon per 1 januari 2021

Het minimumloon in 2021 bedraagt €1.684,80 bruto per maand. In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2021. Hoeveel je netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op je loon worden ingehouden. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Minimumloon 2021

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.684,80€ 388,80€ 77,76
20 jaar€ 1.347,85€ 311,05€ 62,21
19 jaar€ 1.010,90€ 233,30€ 46,66
18 jaar€ 842,40€ 194,40€ 38,88
17 jaar€ 665,50€ 153,60€ 30,72
16 jaar€ 581,25€ 134,15€ 26,83
15 jaar€ 505,45€ 116,65€ 23,33
Let op: Dit zijn de bedragen voor een fulltime werkweek en zijn afhankelijk van de sector waarin je werkt. De peildatum is 1 januari 2021. Het minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar is lager en wordt bepaald op basis van je leeftijd.

Salaris verschillen per sector

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week. Hoeveel uur dit voor jou is staat in je contract. Ga je ergens solliciteren? Dan staat soms in de vacaturetekst om hoeveel uur het gaat of je kunt er tijdens het sollicitatiegesprek naar vragen. In sommige sectoren kunnen de lonen hoger zijn dan het wettelijk minimumloon, terwijl in andere sectoren werknemers precies het minimumloon ontvangen. Dit kan te maken hebben met de specifieke arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) binnen een sector. 

Hoogte nettominimumloon 2021

Een werkgever houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel er netto overblijft, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet. Je kunt hier een bruto netto berekening maken.

Hoe hoog is het minimumloon 2021 per uur?

Het minimumloon per uur staat niet in de wet. Dat komt omdat een volledige werkweek binnen bedrijven verschillend kan zijn. Voor iedereen die fulltime werkt geldt wel het minimummaandloon. De bedragen voor het minimumloon per uur gelden daarom als richtlijn.

Minimumloon 2021 per uur

Fulltime werkweek in bedrijf21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
36 uur€ 10,80€ 8,65€ 6,49€ 5,40€ 4,27€ 3,73€ 3,25
38 uur€ 10,24€ 8,19€ 6,14€ 5,12€ 4,05€ 3,54€ 3,07
40 uur€ 9,72€ 7,78€ 5,84€ 4,86€ 3,84€ 3,36€ 2,92
Let op: De uurlonen zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt soms tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum.

Minimumjeugdloon 2021

In Nederland is in 2021 er een apart minimumloon voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar, het zogenaamde minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon 2021 is lager dan het minimumloon voor volwassenen en neemt toe naarmate de jongere ouder wordt. Het idee achter deze opzet is dat jongere werknemers minder ervaring en verantwoordelijkheden hebben dan oudere werknemers. Naarmate werknemers ouder worden, neemt hun minimumloon toe. Ook is het bedoeld om jongeren te stimuleren om verder te studeren of zich te blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Nog geen 15 jaar?

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen nog niet werken, maar wel klusjes doen. Hiervoor bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon.

Andere jaren