Ontslag nemen tijdens ziekte voor nieuwe baan: hoe zit dat?

Het is altijd mogelijk om ontslag te nemen als je de opzegtermijn respecteert, ook bij ziekte. Ontslag nemen tijdens ziekte heeft echter wel gevolgen voor je recht op een uitkering en het is dus verstandig om je eerst goed in te lezen. Welke gevolgen dit zijn is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Ontslag nemen en al een nieuwe baan

Als je al een nieuwe baan hebt gevonden en er met betrekking tot jouw ziekte en klachten geen risico’s zijn op uitval in de nieuwe baan kun je in principe ontslag nemen. Wanneer je in jouw nieuwe baan hetzelfde of meer verdient, is er ook geen nadelig gevolg voor het verzekerde loon voor de WIA. Je moet jezelf dus afvragen of je de nieuwe functie duurzaam uit kunt oefenen, hoogstwaarschijnlijk zonder risico op uitval. Is dit het geval? Dan kun jij ontslag nemen en voor de nieuwe baan gaan. 

Herstelmelding

Het kan zijn dat je huidige werkgever je bij ontslag tijdens ziekte om een herstelmelding vraagt. Hiermee voorkomt de werkgever een eventuele premieverhoging voor de Ziektewet. Er is namelijk een wet die jou ervan verzekert dat als je binnen 4 weken nadat je uit dienst bent getreden ziek wordt of geen baan of uitkering hebt, alsnog recht hebt op een vergoeding vanuit je ex-werknemer. Die Ziektewetuitkering kan dan aan de laatste werkgever worden toegerekend in de vorm van een premieverhoging. Ook de WGA-uitkering, die eventueel kan volgen op de Ziektewetuitkering, kan aan de laatste werkgever worden toegerekend. Als je nog geen nieuwe baan in het vooruitzicht hebt is het heel wat anders om zelf ontslag te nemen. Ga eerst op zoek naar nieuw werk. Deze vacaturebank staat bomvol met vacatures in Nederland. 

Wist je trouwens dat per januari 2020 de nieuwe verzuim ontzorg-verzekering is ingegaan?

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Wanneer jij ziek bent als het gevolg van een arbeidsconflict heet dit situatieve arbeidsongeschiktheid. Jouw ziekmelding hangt samen met de omstandigheden bij je werkgever en je bent niet meer in staat om bij de huidige werkgever te blijven werken. Waarschijnlijk kun je wel prima functioneren bij een andere werkgever in een nieuwe baan. Of er in jouw geval sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid moet blijken uit het re-integratiedossier dat de huisarts heeft opgesteld. In dit geval kun je via een vaststellingsovereenkomst ontslag nemen. Er moet expliciet in deze overeenkomst staan dat je hersteld bent om het recht op een WW-uitkering te behouden. 

Ziek in proeftijd

Er is wel wat voorzichtigheid geboden bij het starten van een nieuwe baan bij ziekte. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt in beginsel namelijk niet wanneer het contract wordt opgezegd tijdens de proeftijd. Op het moment dat jij ziek wordt tijdens de proeftijd, kan de werkgever het contract dus rechtsgeldig opzeggen. 

Informatie

Geef een antwoord