financieel detacheren

Hoe kan detachering jou verder helpen?

In de bancaire sector is het gebruikelijk dat goede werknemers worden ingeleend van een detacheringsbedrijf. Het detacheren, door bp-professionals.nl van personeel bij banken en andere financiële instellingen, is feitelijk het uitlenen van werknemers aan een bank of financiële instelling. Daardoor is bp-professionals.nl een gespecialiseerd detacheringsbedrijf voor banken en de financiële instellingen. Het grote voordeel voor mensen die worden gedetacheerd is, dat bp-professionals.nl als detacheerder alleen maar personeel in eigen dienst heeft. Het grote voordeel van een detacheringsovereenkomst met een detacheringsbedrijf is, dat je inkomen vaststaat en dat dit vastgelegd ligt in een tijdelijke- of vaste arbeidsovereenkomst.

Reden voor detachering

Er zijn verschillende redenen waarom een bank of financiële instelling een aanvulling op haar personeelsbestand wil. Dat kan bijvoorbeeld zijn wegens tijdelijke vervanging van een personeelslid. Denk maar aan zwangerschapsverlof of voor vervanging van een langdurig zieke werknemer. Natuurlijk kan het ook gaan om het opvangen van extra (gespecialiseerd) werk. Werk waarvoor geen eigen personeel beschikbaar is. Als je gedetacheerd wordt, dan kan dat ook zijn wegens je specifieke kennis of vaardigheden. Voor speciale projecten worden vaak specialisten gezocht bij ons detacheringsbureau. Een reden om je te laten detacheren kan ook zijn, omdat je als werknemer dan beter bij een ander bedrijf kunt re-integreren in het arbeidsproces. Als detacheringsbureau en werkgever voeren wij natuurlijk wel sollicitatiegesprekken met onze toekomstige werknemers en bespreken daarbij ook de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De voordelen

Ons bedrijf werft gericht personeel en is gespecialiseerd in de functies bij banken en financiële instellingen. Wij doen in feite alle sollicitaties werkzaamheden voor onze opdrachtgevers. Natuurlijk letten wij bij sollicitanten niet alleen op de vakinhoudelijke kennis, maar ook op werk- en functie ervaring en flexibiliteit. Als detacheringsbureau streven we ernaar dat onze medewerkers een meerwaarde hebben voor onze opdrachtgevers. Niet alleen een meerwaarde op het gebied van kennis en kunde, maar ook goede inhoudelijke ideeën hebben voor de wijze van invulling van de uit te voeren werkzaamheden. Op deze wijze kan de opdrachtgever de vruchten plukken van onze kwaliteit, onze medewerkers en dienstverlening.

Nadelen

Er zijn voor onze gedetacheerde werknemers ook nadelen. De opdrachten die bij banken en financiële instellingen moeten worden uitgevoerd zijn in de regel altijd tijdelijk. Er moet regelmatig afscheid genomen worden van een werkplek en er moet een nieuwe werkplek bij een andere bank of financiële instelling weer worden ingevuld. Als je bij ons solliciteert moet je daar wel bewust van zijn.

Informatie