Beveiligingscamera op de werkvloer: wat zijn de regels?

Er zijn steeds meer bedrijven waar binnen of buiten het pand beveiligingscamera’s hangen. Dat heeft vooral te maken met de veiligheid van het personeel en klanten. Bovendien zorgt de camera voor bewijsmateriaal tegen degene die de misdaad pleegt aangezien er dan beelden zijn van de dader. Maar hoe zit het met de regelgeving op dit gebied?

Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is een breed begrip. Het ‘gevaar’ kan verschillende oorzaken hebben. Er kunnen onveilige situaties ontstaan in bijvoorbeeld een fabriekshal of werkplaats, wat dankzij cameratoezicht in de gaten gehouden kan worden. Bij problemen kan er direct actie worden ondernomen, voordat de hulp te laat komt. Maar ook de kans op een overval of een diefstal door personeel kunnen redenen zijn om camera’s op te hangen. Beveiligingscamera’s hebben een afschrik effect en kunnen achteraf ingezet worden om de daders op te sporen.

Voorwaarden voor cameratoezicht

Als werkgever dient er een gerechtvaardigd belang te zijn om cameratoezicht in te stellen. De autoriteit persoonsgegevens heeft hier een aantal voorwaarden voor opgesteld. Zo mag er enkel cameratoezicht worden ingesteld wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om het ‘probleem’ te verhelpen. Als er andere mogelijkheden zijn (die minder inbreuk maken op de privacy) om bijvoorbeeld diefstal tegen te gaan dan dienen deze maatregelen eerst genomen te worden. Denk hierbij aan een alarmsysteem. Bovendien is het ophangen van camera’s enkel een hulpmiddel en geldt dit niet als een totaaloplossing van het probleem. Naast camera’s ophangen zal je als werkgever dus meer maatregelen moeten treffen.

Privacytoets

Zodra gebleken is dat cameratoezicht noodzakelijk is dient er een privacytoets uitgevoerd te worden waarin de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en rechten afweegt tegen zijn eigen belang. Vervolgens moet de werkgever dit bespreken met de ondernemingsraad en om goedkeuring vragen.

Data protection impact assessment

Als je als werkgever grootschalig cameratoezicht wilt realiseren om diefstal/fraude door werknemers te monitoren dan moet er een Data protection impact assessment uitgevoerd worden. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van het cameratoezicht in kaart te brengen.

Tegengeluiden

Toch zijn er ook veel mensen die niet zulke voorstanders zijn van beveiligingscamera’s. Dat komt doordat zij het niet fijn vinden om in de gaten te worden gehouden. Ook al doen zij niets illegaals, willen zij liever niet overal waar ze komen op camera staan. Daarom vinden zij dat er juist minder camera’s op straat en bedrijfspanden zouden moeten zijn.

Rechten volgens de AVG

Gelukkig staan er in de Algemene verordening gegevensbescherming duidelijke rechten voor werknemers en bezoekers. Zo dient er te worden aangegeven dat er camera’s hangen en voor welk doel deze opgehangen zijn. Ook mogen zij ten alle tijde de camerabeelden inzien. Daarnaast bestaat er het recht om vergeten te worden en het recht op beperking van de werkwerking.

Hoe lang mag je camerabeelden bewaren?

Als werkgever mogen camerabeelden niet oneindig bewaard worden. De richtlijn vanuit de autoriteit persoonsgegevens is hiervoor maximaal 4 weken. Als er een incident heeft plaatsgevonden mogen de beelden bewaard worden totdat de zaak is opgelost. Dus in het geval van een inbraak of diefstal kunnen de beelden bewaard worden totdat de dader is gepakt.

Informatie