Transitievergoeding bij ontslag

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn de regels omtrent transitievergoedingen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2020. De werknemer heeft direct recht op een transitievergoeding als het initiatief van beëindiging van de overeenkomst van de werkgever komt, dit geldt ook wanneer je ervoor kiest een tijdelijk contract niet te verlengen. Let

Doorgaan met lezen