Het minimumloon

Hoogte bruto minimumloon per 1 januari 2019 In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2019. Hoeveel je netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op je loon worden ingehouden. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Leeftijd Per maand Per week

Doorgaan met lezen