Afbeelding minimumloon

Het minimumloon

Hoogte bruto minimumloon per 1 januari 2019

In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2019. Hoeveel je netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op je loon worden ingehouden.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Werkuren volledig dienstverband

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week. Hoeveel uur dit voor jou is staat in je contract. Ga je ergens solliciteren? Dan staat dit soms in de vacaturetekst of je kunt er tijdens het sollicitatiegesprek naar vragen.

Hoogte nettominimumloon

Een werkgever houdt belasting en premies in op het brutoloon. Hoeveel er netto overblijft, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Als je de bruto-netto check op de website Loonwijzer.nl invult, krijgt je een idee van je netto loon.

Hoe hoog is het minimumloon per uur?

Het minimumloon per uur staat niet in de wet. Dat komt omdat een volledige werkweek binnen bedrijven verschillend kan zijn. Voor iedereen die fulltime werkt geldt wel het minimummaandloon. De bedragen voor het minimumloon per uur gelden daarom als richtlijn.

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84

Nog geen 15 jaar?

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen nog niet werken, maar wel klusjes doen. Hiervoor is het minimumloon niet van toepassing.

Informatie

Geef een antwoord